Antiwitwas

Bent u klaar voor de kwaliteitstoetsing?

De antiwitwaswetgeving is natuurlijk heel streng en legt grote verantwoordelijkheid bij u.

Admin-IS, Admin-Consult en AdminPulse maken de administratie hierrond duidelijk en eenvoudig!

  • De nodige documenten worden automatisch opgemaakt
  • Actieve waarschuwingen voor onder meer identiteitsbewijzen die binnenkort vervallen
  • Duidelijk overzicht van welke klanten in orde zijn en welke niet