Accountants: met uitsterven bedreigd of superhelden van de toekomst?

Rudi Cleymans - Syneton Talks podcast
Net als duizenden andere jobs zal ook de taak van de accountant zonder twijfel sterk veranderen. Onder meer door de nog altijd verdergaande technologische evoluties, maar ook als gevolg van een andere maatschappelijke context, die tot nieuwe gewoontes leidt en tot een andere bedrijfsvoering.

In tegenstelling tot wat doemberichten daarover verkondigen, zal de job van accountant niet verdwijnen. Integendeel, meer dan ooit zullen kmo’s en zelfstandigen op hun accountant moeten kunnen rekenen als proactieve adviseur en sparringpartner die hen ondersteunt en begeleidt in hun ondernemerschap. Daarover gaat het boek van Rudi Cleymans: "Accountants: met uitsterven bedreigd of de superhelden van morgen?”

Beluister hier de podcast:

Je vindt deze podcast ook op Spotify en de video op Youtube (ondertiteld in NL en FR).

Wil je Syneton Talks in je mailbox krijgen? Laat dan hier je emailadres achter.

5 zaken om je te inspireren:

  • Digitalisatie hielp om de situatie tijdens de pandemie leefbaar te houden
  • Wees als accountant een klankbord voor de ondernemer
  • Delegeren laat groeien
  • Menselijk contact is de hoeksteen
  • Zorg dat je ook online zichtbaar bent

Lees je het liever?

Meer dan ooit zullen kmo’s en zelfstandigen op hun accountant moeten kunnen rekenen als proactieve adviseur en sparringpartner die hen ondersteunt en begeleidt in hun ondernemerschap. In deze aflevering praat Valerie Thys met Rudi Cleymans, founder van Syneton. Hij legt uit waarom hij het Corona virus dankbaar is en hoe de wereld voor accountants er morgen uit zal zien.

Waarom ben jij het virus dankbaar?

De wereld is enorm veranderd en ik ben de pandemie dankbaar omdat er zoveel in beweging is gezet. Ik ben er al jaren mee bezig om mensen digitaler te laten werken en dat is nu ook gebeurd.

Iedereen kent nu Zoom calls, Teams calls, men moet zich niet meer verplaatsen om bijeen te zijn.

Een ander voorbeeld is geld: om te betalen gebruikt nu iedereen zijn kaart of een QR-code. Ik zag dat jaren geleden al in China, daar is men in enkele jaren overgegaan van echte biljetten naar cashless betalingen. Die omschakeling was hier heel moeilijk, mensen veranderen niet snel. Maar men moet zich aanpassen, dat is ook gebeurd tijdens de pandemie.

Nog een ander voorbeeld is thuiswerk. Dat promoot ik al 20 jaar! Ik ben daarover eens gaan spreken in Poperinge. Ik vond het heel raar: mensen die aan de Westkust wonen en in Brussel werken. Die dan elke dag urenlang in de file staan. Dat is nu hopelijk verdwenen.

Zelf hebben we 10 jaar geleden een kantoorgebouw gezet voor 120 mensen. Daar is nu niemand. Slechts 2 of 3 mensen komen hier werken. We hebben de medewerkers de vraag gesteld of ze terug naar kantoor willen komen. 80% zegt daar geen behoefte aan te hebben. Syneton werkt voornamelijk met programmeurs. Voor hen is het geen meerwaarde om zich iedere dag één of twee uur te moeten verplaatsen om dan achter hun PC te gaan zitten, er hun ding te doen en dan weer te vertrekken. Dat gaat men niet meer doen, de digitale revolutie is echt vertrokken.

We zitten nog maar aan het begin van die verandering. Door de pandemie heeft iedereen zich moeten aanpassen, anders was het niet meer leefbaar. Gelukkig is er internet en heeft iedereen een smartphone.

Nog een voorbeeld is het verdwijnen van bankkantoren. Ik zeg al 10, 15 jaar dat bankkantoren gaan verdwijnen. Het is geen goed business model meer voor banken om overal bankkantoren te hebben. Ik mag het misschien niet zeggen maar eigenlijk is 50% van de mensen die in een bank werken overbodig. Om echt rendabel te werken misschien zelfs meer dan 50%.

Sommigen zeggen dat veel beroepen zullen verdwijnen. Het is zo dat 10% van de beroepen zal verdwijnen, maar 100% van de beroepen zal veranderen. Ook accountants moeten veranderen.

Hoe kunnen accountants innovatief zijn?

Accountants zijn met cijfers bezig, wat kan je daar nu veranderen? Hoe kunnen accountants hun bedrijf omdenken?

Vroeger waren accountants dikwijls introverte mensen, die zich met cijfers bezighielden en geen contact zochten. Ik heb dat gekend, wij hebben meer dan 25 jaar geleden het kantoor Noëth overgenomen. Dat was een typisch accountskantoor. Er was één baas, een man, met 20 vrouwen. Opdat die niet zouden vertrekken was er verdeel en heers: iedereen moest maar een klein stukje van de taak kennen zodat ze niet weg konden. Dat is helemaal veranderd. De accountant moet een klankbord zijn. Accountants moeten zeker en vast spreken met de klant.

Vroeger deden zij hun ding, ze typten facturen over. Die werden geprint en dan opnieuw ingevoerd in de computer. Dom werk. Dat domme werk moet nu gewoon weg gefaseerd worden naar een nieuwe wereld waarin de mensen voelen dat ze meerwaarde hebben, een innovatieve meerwaarde naar de klant, naar de ondernemer. Want ook de ondernemer moet gered worden.

Ik doe heel veel reizen mee met Peter Hinssen, Steven van Belleghem en Rik Vera. Dat zijn mijn inspirators. Wij komen in Silicon Valley, in Shanghai, in Shenzhen en daar zie je dat de wereld heel snel verandert. Dan kom ik terug in Europa - het is niet alleen in België, in België is het misschien erger - en dan denk ik: We komen terug in het Bokrijk van de wereld.

Dat is misschien nog een idee: we kunnen het Bokrijk van de wereld worden als we zo verder doen.

Bij accountantskantoren die niet willen veranderen hoor ik: "Rudi, waarmee ben je bezig. Het zal mijn tijd wel duren."

Dat is nu wel veranderd met die pandemie. Zo denken heeft niet met leeftijd te maken, maar met mindset.

De accountant heeft een hele belangrijke rol naar de maatschappij, als voorbeeld en klankbord en als copiloot van de ondernemer. Hij moet niet alleen met die cijfers bezig zijn en achteraf die cijfers geven. Een jaarrekening bijvoorbeeld, daar kijkt de ondernemer niet naar omdat dat het verleden is, historiek. Als ondernemer heb ik iemand nodig die doet zoals mijn vrouw, die accountant is. Ik als ondernemer ben een cowboy, ik ga los door de muur. Ik was de ballon en mijn vrouw hield het koordje tegen als ik het risico liep om echt naar de maan te vliegen. Dat is de rol van de accountant.

In mijn boek staan verschillende zaken die accountants helpen om mee te gaan in die nieuwe wereld. Die van innovatie, van blockchain, van technologie, van vertrouwen, van duurzaamheid. Al zeg ik het zelf, het is een heel goed boek. Accountants zouden het echt moeten lezen. Dat duurt maar twee of drie uurtjes.

Moeten accountants meer ondernemer worden?

Jazeker! De meeste beroepen vertrekken vanuit  techneuten: vanuit iets wat je goed kan. Daarna probeer je manager te worden, naarmate de onderneming groeit. Eigenlijk zou je ondernemer moeten worden. Dat is iemand die kan dirigeren en die zich wil laten omringen door mensen die het beter kunnen. 

Als je echt wil groeien met een onderneming dan moet je kunnen loslaten. Dan moet je kunnen delegeren, dan moet je kunnen zeggen: Wie doet het beter?

Als ondernemer heb je de hele tijd ideeën. Iedereen komt ook met ideeën bij je. Dat is voor mij ook het moeilijkste: af en toe nee zeggen. Delegeren is heel belangrijk.

Voor een techneut is delegeren moeilijk. Een technieker wil zelf zijn ding doen. Dan is het gedaan en dan ben je er zeker van dat het 100% is. Maar zo kan je niet groeien.

Als accountant moet je ook met je onderneming bezig zijn

Je moet nog altijd bezig zijn met de cijfers van je cliënt, maar ook met je eigen onderneming. Het grootste deel van het normale werk wordt momenteel geautomatiseerd. Bankverrichtingen, bijvoorbeeld, via CODA. 

Doordat al dat werk geautomatiseerd wordt, zegt men dat het beroep van accountant zal verdwijnen, omdat ze denken dat alles automatisch wordt gedaan.

De meeste accountantskantoren zijn nu bezig met de automatisering of zijn er zelfs al voorbij.

Nu denkt men weer meer over het belang van menselijk contact. Waarom gaat een klant weg bij zijn accountant? Omdat hij denkt dat die accountant geen tijd voor hem heeft. Niet omdat het te duur is ofzo. Het is gewoon geen meerwaarde als ze voelen: "Mijn accountant komt alleen zijn factuur of de jaarrekening afgeven en verder zie ik die niet."
Dan gaat men weg.

Het menselijk contact is één van de belangrijkste zaken die we nog kunnen overhouden ten opzichte van de automatisering. Dat menselijk contact, zoals Steven van Belleghem zegt: de creativiteit, empathie en de passie, die kan men niet automatiseren. Nog niet. Maar ik denk niet dat ik dat nog ga meemaken.

Mensen zullen toch ook nodig blijven om nieuwe regels te implementeren?

De regels, het legislatieve, veranderen constant. Daar blijf je toch mensen voor nodig hebben. Die regels moeten geïmplementeerd worden.

Het merendeel van de regels zal geautomatiseerd worden. Vroeger kwam ik ergens in een accountantskantoor en dan zag ik de accountant bezig met de organisatie van zijn kantoor. Dikwijls was daar niet geautomatiseerd, was het nog manueel. Men had een takenbord waarmee men manueel taken moest vastprikken. Dan zag men wat er nog te doen was qua werk. Dat is allemaal geautomatiseerd.

Mijn echtgenote was elke maand één weekend bezig met de facturering van haar klanten. Eén weekend! Nu is dat een druk op de knop. Ik zal ook wat reclame maken voor Syneton, want dat is wat we doen: kantoorautomatisatie. Als je dat niet hebt... Ik versta accountantskantoren niet die bijvoorbeeld nog facturen maken in Excel of zoiets.

Het merendeel van het werk wordt geautomatiseerd, maar het analyseren en vertalen van die cijfers naar de ondernemer toe, dat blijft het werk van de accountant. Hij moet de ondernemer begeleiden en af en toe eens tegenhouden.

Vroeger werd dat niet gedaan. De eerste discussies die ik 20 jaar geleden had in het kantoor van Leo Noëth, dat we overgenomen hebben, gingen daarover. Men zei: "Rudi, als accountant mag je niet meedenken met de ondernemer."

Als officier in het leger had ik geleerd dat ik, als ik naar mijn overste ging, drie oplossingen moest aanbieden. Als raadgever stuurde ik hem naar de beste oplossing. Dat moet de accountant ook doen: meedenken met de ondernemer.

Ik ken veel boekhouders die al 20 jaar de boekhouding van een ondernemer doen en die  nog nooit in diens winkel geweest zijn. Ze hadden die nog nooit gezien. Dat waren enkel en alleen de cijfers.

Is dit een taak voor het onderwijs?

Absoluut! Wat is het probleem momenteel bij de richting accountancy, fiscaliteit? Dat er heel weinig studenten zijn die die richting kiezen. Vroeger zaten er 150 in een jaar, nu nog 30 of 40. Het is niet meer aantrekkelijk.

Daarom zeggen wij ook: marketing. Accountants zijn awesome, dat leer ik van Peter [Hinssen]: in Silicon Valley is alles awesome.

De accountant moet naar buiten komen als een heel ander profiel, als een ander beroep: Een beroep dat heel veel in contact komt met de klant.

Het onderwijs moet mensen aantrekken die niet introvert zijn maar extravert, die zeggen: "Ik wil de ondernemer steunen en ik wil ook in ruimere zin de economie steunen in België."

Want daar gaat het over: samen met de ondernemer zorgen dat de economische evolutie verdergaat, dat iedereen kan groeien. Dat is een belangrijke rol.

Zal de accountant van de toekomst ook op Instagram zitten?

Absoluut. Dat doen wij allemaal. Ik heb AAAwesome opgericht om accountants daarmee te helpen. Twee jaar geleden zijn we ermee begonnen en nu groeit dat tamelijk snel. Wij proberen de accountant zichtbaar te maken, zeker op digitale media. Accountantskantoren moeten ook online zichtbaar zijn.

Op het Forum for the Future van Emmanuel Degrève moest ik ooit een uiteenzetting geven. Ik mocht niet spreken over Syneton of over onze eigen producten. Ik ging al bij Rotaryclubs spreken over social media en zo kwam ik uit bij accountants die hetzelfde probleem hebben: ze zijn niet zichtbaar. De meesten zijn niet zichtbaar op sociale media. Daarom heb ik AAAwesome opgericht.

De meesten weten wel dat ze aanwezig moeten zijn op social media, op Facebook, op LinkedIn. Zeker en vast LinkedIn, want dat is echt business to business, maar ze hebben daar geen tijd voor. Oké , dan doen wij dat voor hen, om hen te ontzorgen.

Accountants moeten ambassadeur worden?

Absoluut, dat is de bedoeling: ambassadeur van hun bedrijf en ambassadeur van hun klant.

Syneton Talks

Hier vind je alle episodes van Syneton Talks

Wil je Syneton Talks graag in je mailbox ontvangen? Laat hier je emailadres achter.

Comments