Evolueren, vooruitgang boeken, ambitie tonen

Emmanuel Degrève - Syneton Talks podcast
In een wereld van verandering moeten we allemaal evolueren, we kunnen niet doorwerken onder het motto ‘het zal mijn tijd nog wel duren’, dat hebben we het afgelopen jaar allemaal ervaren.

Welke evoluties ziet Emmanuel Degrève op lange termijn? Elk jaar zijn er veranderingen op juridisch, wetgevend of belastingtechnisch vlak. En dan is er ook nog de digitalisatie en automatisatie. Hoe kan dit nog allemaal gecombineerd worden? Hoe kunnen al deze uitdagingen best aangepakt worden?

Bekijk hier het interview:

Je vindt dit interview ook als podcast ook op Spotify (FR) en de video op Youtube (ondertiteld in NL en FR).

Wil je Syneton Talks in je mailbox krijgen? Laat dan hier je emailadres achter.

5 zaken om je te inspireren:

  • Na de gezondheidscrisis moeten we ervoor zorgen dat de banden tussen mensen weer aangetrokken worden.
  • Het is niet omdat je herstel aankondigt, dat dat er ook is
  • De accountancy sector kan zichzelf heruitvinden, net zoals andere sectoren dat kunnen.
  • Menselijkheid is het sleutelwoord
  • Samenwerken is essentieel

Lees je het liever?

De wereld verandert in sneltempo en wij moeten ons aanpassen, op alle vlakken, aan de wereld van morgen. In deze aflevering praat Valerie Thys met Emmanuel Degrève, Tax Advisor, Founding Partner @ Deg & Partners, Serial entrepreneur, President @ Forum for the Future

Het accountantsberoep is de afgelopen twee decennia sterk veranderd?

Het is inderdaad zeer sterk veranderd en dan heb ik het niet alleen over automatisering. We hebben het echt over transformatie, met betrekking tot de verhouding tot werk, de zin van het leven, de verhouding tot consumptie.

Je bent niet alleen het hoofd van het Forum For the Future, maar ook belastingsdeskundige, partner bij Deg & Partners...

Ons kantoor is sterk geëvolueerd. Drie jaar geleden waren we nog met een tiental, nu met meer dan 25, ook met medewerkers in het buitenland. Deze groei was de sleutel tot onze transformatie.

Welke veranderingen zie je op korte termijn?

Het belangrijkste vraagstuk is niet dat van de automatisatie, maar hoe we na de gezondheidscrisis de verbroken relaties tussen mensen kunnen herstellen. Deze crisis heeft mensen geschokt. Medewerkers moesten van thuis uit werken, nu moeten ze gedeeltelijk terugkeren naar de collectieve en klassieke manier van werken.

We moeten deze mensen samenbrengen rond een echt bedrijfsproject, een toekomstproject dat mensen samenbrengt en motiveert.

Het menselijk aspect komt meer centraal te staan. In ons beroep is dat essentieel, omdat we vakkennis verkopen.

De mensen hebben een beetje de voeling verloren met het bedrijf. Hoe gaan we hen terug bijeenbrengen en hoe gaan we terug zingeven? Wat zijn onze antwoorden op de twijfels die door deze crisis zijn ontstaan?

Was het moeilijk voor accountants om van thuis uit te werken?

Deze omwenteling kwam in verschillende golven. De eerste golf heeft ons verrast. Ik denk dat het beter ging dan verwacht.

Alle personeelsleden en het kantoor gaven blijk van een enorme mobilisatie en aanpassingsvermogen. Wij hebben hiervan gebruik gemaakt om een speciale band met onze cliënten te creëren.

Wij besloten om een aantal dingen aan onze klanten aan te bieden, om ze te bewijzen dat ze ook in moeilijke situaties op hun kantoor konden rekenen.

Het moeilijkste was dat er een zekere vermoeidheid was, waardoor vernieuwing vooruitgeschoven werd, meer iets werd voor de langere termijn.

Veel ondernemingen beseffen nu dat sociale banden echt kapitaal zijn. En deze sociale banden hebben veel geleden.

Wij besteden tijd aan het aanhalen van de banden tussen mensen. Er zal veel moeten worden geïnvesteerd en gemobiliseerd rond deze kwestie om resultaten te boeken. Het is niet omdat je herstel aankondigt dat dat herstel er ook is.

Hoe zie je het accountantsberoep op langere termijn evolueren?

Er zijn de klassieke evoluties: minder gaan coderen en meer toegevoegde waarde creëren et cetera. Maar ik denk dat het beroep op een veel meer diepgaande manier zal veranderen.

In de eerste plaats zullen we jongeren ervan moeten overtuigen dat boekhouding, fiscaliteit en consulting beroepen zijn die evolueren zoals andere beroepen.

Als je over een start-up praat, zegt iedereen "Waw, geweldig!"

Niemand denkt dat het mogelijk is om een boekhoudkantoor in start-up modus te zijn. Waarom niet? De start-up modus is een wendbare modus waarin je elke twee weken opnieuw over dingen nadenkt. Start-ups nemen kleine stapjes, maar in een hoog ritme. Na elk stapje kan men dan een beetje meer naar links of rechts. Waarom kan accountancy niet werken als een start-up?

Natuurlijk moeten de autoriteiten ook inzien dat bepaalde regels soepeler moeten worden.

Wij moeten erin slagen om het beroep te herdenken als iets dat net als andere sectoren verandert. We moeten dingen echt opnieuw uitvinden, net zoals anderen dat doen, zonder complexen en zonder conservatisme. Dit is wat wij voortdurend proberen te doen met het Forum For the Future.

Medewerkers moeten wendbaar zijn, hoe stimuleer je dit?

Het is altijd goed als de anderen wendbaar zijn, maar voor jezelf is wendbaarheid niet noodzakelijk beter. Het is ook een kwestie van persoonlijkheid.

Er zijn mensen die graag evolueren en uitkijken naar verandering. De meeste mensen houden niet zo van verandering, ze zoeken eerder zekerheid. De gezondheidscrisis heeft dat ook aangetoond.

We moeten onze medewerkers uitleggen dat het niet erg is om te veranderen. Ik zei net dat we moeten investeren in het menselijke. Ik denk dat je een wendbaarheid kan krijgen die evenredig is met de investering die je in mensen doet.

Als je het uitlegt en tijd investeert in mensen, als je zegt: "Het zou tof zijn als je het voortaan zo zou doen", dan zal je betere resultaten boeken dan wanneer je een digitale, wendbare, transformerende wereld decreteert zonder het uit te leggen.

De tijd die je samen met de mensen doorbrengt, is cruciaal om de transformatie te laten slagen.

Elk jaar zijn er legale wijzigingen, daar bovenop digitalisatie en automatisatie. Hoe combineer je dat alles?

Het is erg complex voor de klanten, en het is ook niet evident voor de medewerkers. Als er een magisch recept bestond, dan zou iedereen dat al toepassen.

Ken je de ineenstortingstheorie? Op een gegeven moment trekken we zo hard aan alles, dat het instort. Een paar toponderzoekers ontwikkelden deze theorie in 1971. ze updaten het elke 10 jaar. Vandaag is het 2021, deze theorie bestaat 50 jaar en is angstaanjagend concreet.

Ik trek een parallel met deze theorie omdat wij vandaag in accountantskantoren aan het elastiek van heel veel verschillende zaken trekken: Hoe halen we het beste uit onze medewerkers? Hoe halen we het beste uit de relatie met de overheid? Hoe halen we het beste uit de relatie met onze klant ?

Deze drie factoren zijn sleutelfactoren voor ons.

Hoe haal je het beste uit de medewerker zonder hem uit te putten? Burn-out is geen kleinigheid. Hoe kunnen wij in de praktijk intelligent reageren op de druk die op de werknemers worden uitgeoefend, zodat zij niet uitgeput raken?

Een modern accountantskantoor zal hier antwoorden op hebben. Hoe vind je het evenwicht?

Je weet dat er vandaag druk staat op de tarieven. De groten kunnen zo proberen te winnen van de kleineren. Maar ik denk niet dat dat een goede langetermijnstrategie is. Dit is een tweede evenwicht, dat van essentieel belang is.

Een derde evenwicht is de verhouding tussen de beroepsgroep en de Staat. De overheid is steeds minder in staat om te luisteren naar wat de beroepsgroep van haar vraagt. Of het nu gaat om investeringen, om middelen om ons in staat te stellen ons beroep correct uit te oefenen, of om verantwoordelijkheid. Men kan van een accountant niet verlangen dat hij verantwoordelijk is voor alles en nog wat. Hij moet een verantwoordelijkheid hebben die beperkt, evenredig en redelijk is in verhouding tot de inzet van zijn opdracht. Dat verstaat de overheid steeds minder. Daar moet ook een juist evenwicht gevonden worden.

Als we dat niet vinden, dan zullen mensen op een bepaald moment zeggen "Zo werk ik niet meer".

Als je dit niet goed aanpakt, dan kan een kantoor zich niet duurzaam ontwikkelen. Dan is elke dag een strijd. Heeft een professional zin in dagelijkse strijd?

Moet je partner zijn van je klant? Klanten eisen steeds meer, hoe ga je daarmee om?

Ik denk dat klanten net zoals medewerkers behoefte hebben aan het menselijke. Als je denkt dat het een goed idee is om relaties in regels te gieten, zoals klantendiensten van hele grote firma's doen, dan denk ik dat je het mis hebt.

De meeste van onze klanten in België zijn zelfstandigen of werken in kleine bedrijven. Het zijn kleine spelers, België is een land van micro-entiteiten. Deze mensen hebben nood aan het menselijke.

Hoe kan je heel goed worden in je vak? Dat begint met hoe je gegevens integreert, hoe je zin geeft aan gegevens en met hoe je de relatie voedt. Dat gebeurt niet door gewoon het beste dashboard te nemen.

Hoe antwoordt het Forum op al deze kwesties? Hoe helpt het de accountants?

De gezondheidscrisis was ook zeer zwaar voor het Forum. Voor de pandemie waren we een grote beurs. We hadden al twee keer moeten annuleren vanwege de terroristische dreiging, maar de gezondheidscrisis was erger. Omdat we geen subsidies krijgen. 

Van de ene dag op de andere zaten we met een groot gat en dan moet je je heruitvinden. Wij hebben dat toen gezien als een opportuniteit. Daarom hebben we nieuwe zaken voor onze professionals ontwikkeld.

Het DNA van het Forum is praten over de toekomst. We willen de sector op een positieve manier voor het voetlicht brengen en uitwisselingen tussen mensen mogelijk maken, zodat beste praktijken en ervaringen kunnen circuleren en zodat degenen die een geweldig idee, een geweldige software, een bepaalde dienst hebben, er met anderen over kunnen praten. We willen een stimulerende omgeving zijn.

Maar dat kan niet door alleen op een congres te vertrouwen. We wilden een rode draad creëren waarmee professionals het hele jaar door hun weg zouden kunnen vinden. 

We hebben dit twee jaar geleden gelanceerd, voor de crisis. We hebben een content strategie gelanceerd, een blog, die de meeste content in het vakgebied verzamelt. Drie of vier artikels per dag, in Nederlands en Frans. Helemaal gratis, beschikbaar voor alle professionals.

Beetje bij beetje bouwen we hieraan verder. Op 1 mei hebben we Off Course gelanceerd, met opleidingen van 75 minuten die uitgezonden worden. Iedere dag is er er een opleiding in het Nederlands en in het Frans. Op het einde van het eerste semester hadden we zo 80 capsules. Dat is meer dan honderd uur opleidingen. We komen in de tweede helft van het jaar met een tweede volume.

En dan is er het derde luik, het congres. Dat zal een nieuwe opzet krijgen maar zeker face-to-face zijn. We hebben al ervaren dat elkaar terug ontmoeten fijn is.

Ik eindig met een essentieel punt. Het Forum is geboren uit de wil om samen te werken. Dat is echt essentieel. Samenwerking is de sleutel voor toekomstig succes. We leven een moeilijke wereld met veel twijfel, veel onzekerheden en veel mogelijke aanleidingen tot conflict. De enige manier om niet in conflict te belanden, is samenwerking.

Als iedereen samenwerkt, komen we er. Het Forum, met alle leveranciers van oplossingen, probeert dat op te bouwen.

Dit jaar besteden wij bijzondere aandacht aan de ontwikkeling van een meer op samenwerking gerichte relatie met de Staat.

We proberen echt te bekijken hoe het Forum zijn kleine deel kan bijdragen aan de sector naast de veel machtigere en meer geïnvesteerde instelling die de overheid is.

Syneton Talks

Hier vind je alle episodes van Syneton Talks

Wil je Syneton Talks graag in je mailbox ontvangen? Laat hier je emailadres achter.

Comments