Vijf manieren om als accountant je klanten hoop te geven

5 manieren om als accountant je klanten hoop te geven
Als ik de foto’s zie van verzorgend personeel na meer dan een maand slopend werk in de ziekenhuizen, dan breekt mijn hart. Wat is de fysieke en mentale belasting goed te zien op hun door het dragen van beschermende maskers gehavende gezichten. Wat staan hun ogen dof. Wat moeten ze niet denken van de mensen die op een onverantwoorde manier de lockdownregels overtreden?
Toch gaan ze op een bewonderenswaardige manier onvermoeibaar door. En zeggen ze hoop te putten uit het applaus aan voordeuren en op balkons en uit het zien van de witte lakens die aan zoveel ramen hangen. Die kleine signalen zeggen dat ze niet mogen opgeven. Dat ze moed moeten blijven houden. Dat ze moeten blijven hopen op beterschap.

Dat is ook de boodschap die accountants vandaag moeten verkondigen aan hun klanten!

De vele zaakvoerders van horecazaken, winkels en kleine en middelgrote ondernemingen die de wanhoop nabij zijn. Omdat ze niet weten of ze, ondanks de steunmaatregelen van de overheid, na de crisis nog levensvatbaar zullen zijn. Omdat ze zich suf piekeren over wat de invloed van de crisis zal zijn op hun leveranciers en op hun klanten. Omdat ze twijfelen over de vraag of hun businessmodel nog wel zin zal hebben. Omdat ze als de dood zijn dat ze medewerkers zullen moeten ontslaan.

Vanuit Syneton willen wij in deze moeilijke tijden onze klanten zuurstof geven om hen in staat te stellen de co-piloot te blijven die ondernemers ontzorgt, ondersteunt, versterkt en vormt. De ontzorging doen accountants al enkele werken voor een groot stuk door voor hun klanten duidelijk in kaart te brengen op welke steunmaatregelen ze recht hebben. Ondersteuning kunnen ze nu bieden door hoop te blijven geven.

Is dat een ijdel woord? Ik ben overtuigd van niet. Want de hele economie heeft altijd al gedraaid rond hoop. Klanten die producten en diensten kopen, doen dat immers in de hoop dat die producten en diensten hen iets gaan bijbrengen, hen gelukkiger zullen maken of hun leven zullen vergemakkelijken. Zelfs als we na de crisis naar een andere economie gaan die meer belang hecht aan betekenis en die de begrippen “groei” en “succes” op een andere manier wil invullen, zal hoop een centrale waarde blijven.  

Welke hoop kunnen accountants aan hun klanten doorgeven? Ik zie alvast een aantal belangrijke elementen. Is het bijvoorbeeld niet hoopvol dat essentiële beroepen – het feit alleen al dat we ze nu zo noemen, geeft aan dat we er vroeger niet altijd voldoende waardering voor hadden – nu meer respect krijgen van de klanten? Dat biedt perspectieven voor bedrijven die respect nog hoger in het vaandel gaan voeren.   Is het niet hoopvol om te zien dat kleinere bedrijven weer meer in de spotlights komen? Mensen herontdekken de lokale handelaars, de ambachtslui en de ondernemers die met een klein team vaak bergen weten te verzetten. Dat zullen ze na de crisis niet vergeten en het is zeker iets waar de klanten van accountants moed uit kunnen putten.

Is het daardoor ook niet hoopvol om te zien dat de allesoverheersende bedrijven die concurrenten de jongste jaren konden doodknijpen omdat ze zo groot waren, nu verplicht worden zichzelf in vraag te stellen, al was het maar omwille van de veel te grote ecologische voetafdruk die hun gigantisme veroorzaakt.

Het is ook hoopvol om te zien dat ondernemers wereldwijd een enorme creativiteit aan de dag leggen. Ondernemers zijn, zoals ik eerder schreef, het allerbest gewapend om de economie weer op het juiste spoor te krijgen. En omdat ze daar niet altijd zelf van overtuigd zijn, is het aan de accountants die hen bijstaan, om hen dat nog eens bij wijze van enthousiasmerende schouderklop duidelijk te maken.

En is het niet hoopvol om te zien dat menselijkheid op alle vlakken toeneemt? Dat mensen inzien dat een knuffel duizend keer belangrijker is dan 1.000 likes op de social media. Met name in onze KMO-economie is die menselijkheid altijd één van de kenmerken geweest van de bedrijfsvoering. En dat is een reden te meer om hoopvol te zijn voor de toekomst.

Een toegenomen respect voor wat aan de basis essentieel is, de herontdekking van de lokale handel, het feit dat wie te groot is dat gigantisme moet afzweren, de sterk toegenomen creativiteit en de focus op menselijkheid zijn volgens mij vijf belangrijke elementen die accountants kunnen aanvoeren om hun klanten hoop te geven op een mooie toekomst. Het is een ondersteuning van formaat die hun klanten niet licht zullen vergeten. 

Comments