Marktleider in administratiesoftware trekt voluit de kaart van online marketing

20 Nov

Automatisering is de weg van de toekomst in vele nichemarkten. Dat beseffen ze bij Syneton als geen ander. De ICT-specialist in een betere organisatie van de administratie verhoogt het rendement bij zijn klanten (hoofdzakelijk accountancykantoren) door oplossingen op vlak van tijdsregistratie, projectopvolging, klantenbeheer (CRM), medewerkersbeheer (HRM), contactbeheer, rapportering, enzovoort. Syneton heeft altijd al veel belang gehecht aan een pioniersrol op vlak van digitale communicatie en zet daarom stevig in op internetmarketing.

Van wanneer dateren uw eerste ervaringen met het wereldwijde web?

Zaakvoerder Rudi Cleymans: "We zijn al heel lang bezig met websites. Het moet 1997 of 1998 zijn geweest toen we onze eerste website online plaatsten. Daarmee waren we echt een voortrekker. We waren toen nog een accountantskantoor en op dat moment heersten in onze sector nog heel wat twijfels en vragen rond websites."

Welke evolutie heeft uw website de voorbije 16 jaar doorgemaakt?

"Die is geëvolueerd van een eenvoudig online visitekaartje tot een tool waar we heel interactief mee aan de slag gaan. We hebben de website een tijdje ook gebruikt voor interne communicatie, maar tegenwoordig focussen we weer volledig op extranet en een optimaal klantencontact. We hebben het altijd belangrijk gevonden de communicatie op alle fronten (presentaties in real life, telefonisch, via de website, via sociale media) zo vlot mogelijk te laten verlopen. Sinds kort werken we samen met the AIM, omdat we geen flauw benul hadden van wat onze inspanningen inzake digitale communicatie nu eigenlijk concreet opleveren."

Hoeveel mensen binnen uw bedrijf zijn bezig met digitale communicatie?

"Eén iemand houdt zich voortdurend met de optimalisering van de website bezig. Als zaakvoerder en ambassadeur van het bedrijf vind ik het belangrijk zelf voor de juiste content te zorgen, zodat de buitenwereld goed op de hoogte is van wat er binnen Syneton zoal leeft. Daarnaast kunnen we rekenen op een specialist in sociale media en op iemand die zich toelegt op de grafische lay-out. We zien het als een grote troef dat we aspecten zoals digitale video, videobewerking en fotografie volledig zelf kunnen beheren en controleren. De samenwerking met een externe partner in online marketing kan een grote toegevoegde waarde betekenen om te evolueren naar het 'web 3.0', waarin we de juiste informatie naar de juiste klanten willen ventileren."

Hoe belangrijk is het budget voor internetcommunicatie in het totale marketingbudget?

"Dat zal toch meer dan de helft zijn. Als ICT-bedrijf vinden we het niet meer dan normaal om op dat vlak als een voorbeeld te fungeren. We geven geen geld meer uit aan advertenties via printmedia, omdat het onmogelijk is om daar de return van te meten."

"Meer dan ooit is het belangrijk geworden om te weten wat de ontvanger met de boodschap van de zender doet." 

Als we bijvoorbeeld een nieuwsbrief uitsturen, willen we weten wie waarop heeft geklikt, wat hij er concreet mee doet, enzovoort. De eerste resultaten van onze samenwerking met the AIM stromen nu binnen, het is de bedoeling dat in de toekomst nog te laten groeien, zodat we onze communicatie nog beter kunnen stroomlijnen."

Welk belang hecht u aan het gebruik van sociale media?

"Ook die gebruiken we vrij intensief. Zo posten we regelmatig iets op LinkedIn, omdat we het als marktleider in onze branche als onze plicht beschouwen om onze kennis te delen en bijvoorbeeld onze visie over de toekomst van accountancykantoren met de sector te delen. Binnen de accountancysector zal een revolutie plaatsvinden op vlak van werkorganisatie: het inboekwerk zal volledig worden geautomatiseerd, waardoor de meerwaarde van zo'n bedrijf meer op concreet advies zal komen te liggen. Onze posts op LinkedIn worden aangekondigd via Twitter. Facebook gebruiken we dan weer actief om nieuwe medewerkers aan te trekken. Sinds kort maken we ook actief gebruik van Yammer, een fantastische tool voor interne communicatie. Een echte webshop hebben we niet, al kunnen klanten via onze website wel een facturatiepakket activeren: www.admin-invoice.be."

Waarop wil u in de toekomst de klemtoon leggen inzake online marketing?

"Communicatie wordt voor een onderneming steeds belangrijker. Een bedrijf mag zich niet bezondigen aan 'cocooning', maar moet actief naar buiten durven treden. Het digitale luik wordt daarin steeds belangrijker, omdat jongeren ermee zijn opgegroeid en hun informatie meteen willen zien op om het even welk apparaat. Daarom zetten we bijvoorbeeld ook fors in op responsive design."

Bron: The Aim