Admin-Consult

Uw administratie vereenvoudigen? Admin-Consult of hoe dienstverlenende organisaties hun administratie kunnen vereenvoudigen. Kent u op elk moment de status van alle activiteiten (projecten) van uw onderneming? Weet u wie uw meest rendabele klanten zijn? En aan wie u eigenlijk geld verliest? Kan u de workload van uw medewerkers objectief bepalen? KMO's kunnen hun administratie efficiënter en overzichtelijker inrichten door hun processen te automatiseren en hun facturen digitaal te verwerken.

  • Admin-Consult

Meten is weten

Admin-Consult is een applicatie op maat van dienstverlenende KMO's en organisaties waarmee projecten, taken en gepresteerde uren opgevolgd kunnen worden. Vanaf het eerste contact met de prospect tot het factureren van het afgewerkte project en de nacalculatie.

Alle gegevens bereikbaar

Elke medewerker heeft beveiligde toegang tot de gegevens die hij nodig heeft, elk gegeven hoeft maar één keer te worden ingegeven en iedereen registreert in hetzelfde programma welke acties er voor een bepaald project ondernomen zijn en hoeveel tijd dat gekost heeft. Bijhorende documenten kunnen vanuit Admin-Consult opgeslagen en geraadpleegd worden, maar ook rechtstreeks via de Microsoft Office applicaties. Admin-Consult genereert documenten op basis van templates die u eenvoudig zelf kan maken. Deze documenten kunnen dan afgedrukt worden of verstuurd worden via e-mail of fax.

Rapporten

Gegevens verzamelen is één ding, maar het is vooral nuttig als deze gegevens u informatie verschaffen over de stand van zaken van uw projecten en uw onderneming. Admin-Consult bevat een groot aantal standaardrapporten die u rechtstreeks kan openen in Admin-Consult zelf of in Excel om er verdere bewerkingen mee te doen of om de gegevens grafisch voor te stellen. Daarnaast bevat Admin-Consult een rapportgenerator waarmee u zelf de gewenste rapporten kan opstellen.

Opvolging contactmomenten met klant

In Admin-Consult kan u alle contactmomenten met uw klant registreren. Hier kunnen dan ook documenten aan gekoppeld worden. Zo weet elke medewerker welke contacten er met welke klant zijn geweest.

Projectopvolging

In Admin-Consult volgt u projecten op vanaf de eerste contacten met de prospect. U stelt er ook de projectraming en planning in op. Elke medewerker kan zien waar hij ingepland is en voor wanneer. Via de tijdsregistraties die alle medewerkers op het project doen, kan u de status van de projectuitvoering tot op de voet volgen.

Facturatie

In Admin-Consult kan u ook op verschillende manieren het uitgevoerde werk factureren. Afhankelijk van het soort project of het type klant kan u de meest geschikte facturatiemethode voor dat project of die klant instellen. Eventueel meerwerk kan apart verrekend worden en kleine projecten kan u ‘in regie’ factureren. Admin-Consult is zeer flexibel.

Time is money

STREAMLINE YOUR ADMINISTRATION

 

Information anytime anywhere

WE EMPOWER
ACCOUNTANTS TO ACHIEVE MORE